گواهینامه WildCard امنیتی (WildCard SSL)

در صورتی که شما تمایل دارید یک دامنه و تمامی زیر دامنه های آن را امن نمایید و نمیخواهید برای هر زیر دامنه گواهینامه جداگانه خریداری نمایید میتوانید از گواهینامه WildCard استفاده نمایید.
مثلا میتوانید https://secure.icert.ir – https://order.icert.ir – https://ssl.icert.ir را در یک گواهینامه امن نمایید.
این گواهینامه به هیچ مدارکی در مورد ثبت شرکت نیاز ندارد.

تمامی حقوق این وب سایت وابسته به مرکز تخصصی صدور گواهینامه های ایران میباشد.